Kompletno rješenje Za efikasnost

Optičko raspoznavanje karaktera - OCR

Sa naprednim OCR prepoznavanjem sadržaja dokumenata kompletan mašinski pisani sadržaj u vašim skeniranim dokumentima je dostupan za pretragu. Kada vršite traženje, sistem će pretražiti sadržaj Word, Excel, TXT, e-mail, JPG, PNG,TIFF, PDF, dokumenata te čak i sadržaj vaših skeniranih dokumenata i označiti rezultate pretrage unutar dokumenata. Standardno, možete zahtijevati i prikaz rezultata pretrage dokumenata prema podesivim meta podacima, datumu, nazivu, zabilješkama, predmetu, klijentu, primaocu/pošiljaocu itd...

Pretraga

Napredni sistem pretražuje svaki dostupan podatak u skeniranim i digitalno kreiranim dokumentima kao što su Word, Excel dokumenti ili email poruke. Sistem vrši pretragu čak i priloga unutar email poruka i pokazuje rezultate pretrage. Svi rezultati se prikazuju u jednostavnoj listi za lakši pristup i pregled rezultata.

Automatska obrada

Upotrebom standardne funkcije kojom predefinišete pravila pohrane, sistem vrši automatsku dinamičnu pohranu dokumenata u ciljane mape unutar digitalne arhive, te imenovanje dokumenata. Organizovanija pohrana i ušteda vremena

Imate pohranjene podatke u File systemu ?

Standardnom funkcijom "Folder reader" jednostavno kopirate vašu arhivu dokumentata u RetSoft digitalni arhiv, zadržavajući strukturu organizacije mapa i dokumenata. Uz to, OCR funkcija čini sve dokumente i informacije dostupnim za pretragu i pregled u vremenu manjem od sekunde, čak i ako su u pitanju milioni stranica ili mapa.

Arhiv email poruka

Arhivirajte trajno i omogućite pretragu sadržaja vaših elektronskih poruka iz Outlook- a (podržan i Thunderbird) unutar RetSoft arhiva. Sistem vrši indeksiranje i raspoznavanje teksta poruka i priloga e-mail poruka.

Trajno sačuvajte važne e-mail poruke i priloge !

Prijem dokumenata

Svaki korisnik može omogućiti takozvani "hot folder" na radnoj stanici ili lokaciji u lokalnoj mreži. Svaki dokument pohranjen u "hot folder" se prebacuje u mapu korisnika unutar arhive i automatski obrađuje prema podešenim pravilima obrade. Također, omogućen je jednostavan ručni uvoz dokumenata u Inbox korisnika na više načina, za izbor po želji korisnika

Iskoristite vaš MFP uređaj

Uspostavite profesionalnu digitalnu pohranu dokumenata bez investiranja u profesionalne skenere. Iskoristite Vaše postojeće multifunkcionalne uređaje za skeniranje i pohranu dokumenata. Za SHARP i OKI MFP uređaje omogućena je besplatna aplikacija za direktno skeniranje u arhiv, dok je za ostale MFP uređaje dovoljno koristiti funkciju SEND, odnosno Scan To Folder/PC

WEB pregled i pretraga

Arhivi dokumenata kreirani sa Arhiv Business+ ili Expert paketima također su dostupni za pretragu i pregled pomoću web preglednika. Funkcija zaštićenog pristupa osigurava da samo korisnici sa dozvolom imaju mogućnost pretrage i pregleda dokumenata. Ova funkcija omogućava korisnicima samo pretragu, pregled i preuzimanje dokumenata.

Digitalno arhiviranje, pohrana i pretraga Prema potrebama

Poslovni Arhiv
Za male i srednje organizacije
KM 25 / 1 full korisnik/mj.

Osnovni alat za pohranu , organizaciju i brzu pretragu dokumenata. Plan ograničen na jednog administrator korisnika, 5 dodatnih korisnika i 6GB po arhivi.

Baza i dokumenti na Vašoj infrastrukturi

Mogućnost pohrane i u hibridni oblak

OCR Engine (optičko raspoznavanje sadržaja)

Indeksiranje i klasifikacija dokumenata

Automatska pohrana u odgovarajuće mape

Drag and Drop dokumenata u i iz arhive

Postavljanje napomena/stikera na dokumente

Microsoft Office integracija

Mozilla Thunderbird integracija

Tablet i Smartphone aplikacije

Kompatibilan sa svim skenerima

Print u arhiv

Obezbijeđena brza podrška

Do 6GB po jednoj bazi

Maksimalno 5 korisnika za pregled i pretraguPoslovni Arhiv +
Za velike organizacije
KM 35 / 1 full korisnik/mj.

Sve mogućnosti poslovnog arhiva + neograničen broj korisnika, neograničen prostor za pohranu, dnevnik o svim aktivnostima korisnika, web preglednik...

Baza i dokumenti na Vašoj infrastrukturi

Mogućnost pohrane i u hibridni oblak

OCR Engine (optičko raspoznavanje sadržaja)

Indeksiranje i klasifikacija dokumenata

Automatska pohrana u odgovarajuće mape

Drag and Drop dokumenata u i iz arhive

Postavljanje napomena/stikera na dokumente

Microsoft Office integracija

Mozilla Thunderbird integracija

Tablet i Smartphone aplikacije

Kompatibilan sa svim skenerima

Print u arhiv

Neograničen prostor za pohranu dokumenata

Pohrana dokumenata sa više radnih stanica

Pregled i pretraga arhive putem web preglednika

Automatsko raspoznavanje sadržaja u pozadini

Određivanje prava pristupa i radnji na dokumentima

Dnevnik svih aktivnosti korisnika

Prioritetna podrška i servis