Kompletno rješenje Za efikasnost

Više od skeniranja

Sa našim rješenjem instantno kreirate digitalnu arhivu u koju jednostavno pohranjujete skenirane i digitalne dokumente koje kasnije lako uređujete, pretražujete i dijelite.

Ušteda za sve

Pogodno za male kompanije sa skromnim arhivama ali i za velike organizacije sa kompleksnim procesima arhiviranja. Naše rješenje nudi mnoge mogućnosti uz skromnu cijenu, što daje perfektan odnos cijena/performanse.

Pametno arhiviranje

Inteligentni metod pohrane i pretrage omogućava brzi pristup dokumentima iz mreže ili iz zaštićeog Clouda. Dokumenti unutar arhive su zaštićeni od gubitka, neovlaštenog pristupa ili greške u sistemu.

Mobilni pristup

Lako pristupajte i pretražujte arhivu sa Apple Ipad ili Iphone uređaja, kao i sa Android tableta i pametnih telefona pomoću besplatne mobilne aplikacije. Mogućnost zaštićenog pristupa je dostupna i za Web i Cloud arhive.

Fleksibilno rješenje

Sa MFP integracijom direktno skenirajte dokumente u arhivu sa table MFP uređaja. Integracija sa MS Office i Outlook-om je podržana radi lakšeg arhiviranja emailova i Office dokumenata.

Hibridni Cloud

Opcionalno, sa jednostavnim klikom možete kopirati arhivu ili njene dijelove u vaš Cloud, omogućavajući lagan i zaštićen pristup kada radite sa udaljene lokacije. Također potpuno upravljate dostupnošću dokumenata i pravima pristupa.

Digitalno arhiviranje Prema potrebama

Pro Arhiva
Za male i srednje organizacije

Idealno rješenje za male i srednje organizacije, kompletno sa OCR funkcijom. Mogućnost pohrane stotine hiljada dokumenata u bazu i brza pretraga po metapodacima ili sadržaju dokumenta

Expert Arhiva
Za velike organizacije

Za organizacije koje imaju visoke zahtjeve za brzinom i upravljanjem pravima pristupa bazi, mapama ili dokumentima.  Mogućnost pohrane više miliona dokumenata u jednu bazu.

Odaberite verziju prema vašim potrebama

 

  Pro Expert
Baza
Baza više od 200,000 dokumenata ili 6 Gb RetSoft Archive Pro supports databases up to 200.000 documents  
Baza više miliona dokumenata   RetSoft Archive Expert supports databases up to 3.000.000 documents
Skeniranje
Podrška za sve formate RetSoft Archive Pro scans A5 to A0 paper sizes RetSoft Archive Expert scans A5 to A0 paper sizes
Skeniranje sa jedne stanice  
Skeniranje sa više stanica  
Sken direktno u Inbox (*)
Mrežne funkcionalnosti
Pregled arhive sa više radnih stanica
Prava pristupa za pregled arhive i dokumenata  
Pristup arhivi kroz intra/internet (Web Archive)  
Opcionalni Cloud storage
Dodaci
OCR (Raspoznavanje sadržaja) RetSoft Archive Pro is compatible with our OCR module RetSoft Archive Expert is compatible with our OCR module
Prepoznavanje Barkoda i procesiranje prema barkodu   RetSoft Archive Expert is compatible with our Tracto add-on
Upravljanje template-ima RetSoft Archive Pro is compatible with our Template Management add-on RetSoft Archive Expert is compatible with our Template Management add-on
Shadow Archive RetSoft Archive Pro is compatible with our Shadow Archive add-on RetSoft Archive Expert is compatible with our Shadow Archive add-on
Izvoz i uvoz dokumenata
Uvoz multipage TIFF, Office documenti i PDF RetSoft Archive Pro imports Multipage Tiff, Office documents and PDF files RetSoft Archive Expert imports Multipage Tiff, Office documents and PDF files
Uvoz slika i fotografija RetSoft Archive Pro imports images and photos RetSoft Archive Expert imports images and photos
Izvoz u PDF (**) RetSoft Archive Pro exports to PDF RetSoft Archive Expert exports to PDF
Izvoz u MS Word format (**) RetSoft Archive Pro exports to MS Word RetSoft Archive Expert exports to MS Word
Email funkcije
Arhiviranje direktno iz mail klijenata, npr  Outlook RetSoft Archive Pro can import and store emails directly from common mail clients such as Outlook RetSoft Archive Expert can import and store emails directly from common mail clients such as Outlook
Slanje dokumenata emailom direktno iz arhive RetSoft Archive Pro can send documents by email directly from the application RetSoft Archive Expert can send documents by email directly from the application
Automatizacija
Bulk arhiviranje (procesiranje velike količine dokumenata) RetSoft Archive Pro supports bulk archiving RetSoft Archive Expert supports bulk archiving
Automatizovano procesiranje i razvrstavanje dokumenata sa pravilima koje postavlja korisnik RetSoft Archive Pro supports processing rules RetSoft Archive Expert supports processing rules
(*) Inbox odgovara fizičkom Windows folderu
(**) Za izvoz u pretraživi PDF ili MS-Word potreban je OCR dodatak.