Česta pitanja   /   Printer/MFP   /   Xerox

Versant 80/180 Fault Code 099-395

Objavljeno 25 May 2022 08:20 pm

Za :

  • VERSANT_2100 Family
  • VERSANT_80 Family
  • Xerox® Versant® 180 Press
  • VERSANT_180 Family
  • Xerox® Versant® 3100 Press
  • VERSANT_3100 Family
  • Xerox® Versant® 2100 Press
  • Xerox® Versant® 80 Press

1. Isključiti uređaj, sačekati 5 min. Ponovo uključiti uređaj.

2. Smanjiti vrijednosti za podešavanja uštede el.energije. (Power Saver Times)

Ako se problem nastavi, kontaktirajte servis za detaljnu podršku ili otvorite tiket.