Kompletno rješenje Za efikasnost

Optičko raspoznavanje karaktera - OCR

Sa naprednim OCR prepoznavanjem sadržaja dokumenata kompletan mašinski pisani sadržaj u vašim skeniranim dokumentima je dostupan za pretragu. Kada vršite traženje, sistem će pretražiti sadržaj Word, Excel, TXT, e-mail, JPG, PNG,TIFF, PDF, dokumenata te čak i sadržaj vaših skeniranih dokumenata i označiti rezultate pretrage unutar dokumenata. Standardno, možete zahtijevati i prikaz rezultata pretrage dokumenata prema podesivim meta podacima, datumu, nazivu, zabilješkama, predmetu, klijentu, primaocu/pošiljaocu itd...

Optičko raspoznavanje teksta

Pretraga

Napredni sistem pretražuje svaki dostupan podatak u skeniranim i digitalno kreiranim dokumentima kao što su Word, Excel dokumenti ili email poruke. Sistem vrši pretragu čak i priloga unutar email poruka i pokazuje rezultate pretrage. Svi rezultati se prikazuju u jednostavnoj listi za lakši pristup i pregled rezultata.

Jednostavno skeniranje dokumenata
Automatizacija rada sa dokumentima

Automatska obrada

Upotrebom standardne funkcije kojom predefinišete pravila pohrane, sistem vrši automatsku dinamičnu pohranu dokumenata u ciljane mape unutar digitalne arhive, te imenovanje dokumenata. Organizovanija pohrana i ušteda vremena

Imate pohranjene podatke u File systemu ?

Standardnom funkcijom "Folder reader" jednostavno kopirate vašu arhivu dokumentata u RetSoft digitalni arhiv, zadržavajući strukturu organizacije mapa i dokumenata. Uz to, OCR funkcija čini sve dokumente i informacije dostupnim za pretragu i pregled u vremenu manjem od sekunde, čak i ako su u pitanju milioni stranica ili mapa.

Arhiv email poruka

Arhivirajte trajno i omogućite pretragu sadržaja vaših elektronskih poruka iz Outlook- a (podržan i Thunderbird) unutar RetSoft arhiva. Sistem vrši indeksiranje i raspoznavanje teksta poruka i priloga e-mail poruka.

Trajno sačuvajte važne e-mail poruke i priloge !

Pohrana i pretraga
Brzo digitalno arhiviranje

Prijem dokumenata

Svaki korisnik može omogućiti takozvani "hot folder" na radnoj stanici ili lokaciji u lokalnoj mreži. Svaki dokument pohranjen u "hot folder" se prebacuje u mapu korisnika unutar arhive i automatski obrađuje prema podešenim pravilima obrade. Također, omogućen je jednostavan ručni uvoz dokumenata u Inbox korisnika na više načina, za izbor po želji korisnika

Iskoristite vaš MFP uređaj

Uspostavite profesionalnu digitalnu pohranu dokumenata bez investiranja u profesionalne skenere. Iskoristite Vaše postojeće multifunkcionalne uređaje za skeniranje i pohranu dokumenata. Za SHARP i OKI MFP uređaje omogućena je besplatna aplikacija za direktno skeniranje u arhiv, dok je za ostale MFP uređaje dovoljno koristiti funkciju SEND, odnosno Scan To Folder/PC

Skeniranje dokumenata
Web digitalni arhiv

WEB pregled i pretraga

Arhivi dokumenata kreirani sa Arhiv Business+ ili Expert paketima također su dostupni za pretragu i pregled pomoću web preglednika. Funkcija zaštićenog pristupa osigurava da samo korisnici sa dozvolom imaju mogućnost pretrage i pregleda dokumenata. Ova funkcija omogućava korisnicima samo pretragu, pregled i preuzimanje dokumenata.

Rješenja za rad sa dokumentima Prema vašim potrebama