U periodu od 9.5. do 25.5. 2018. godine naša kompanija je izvršila uspješan projekt digitalizacije papirne građe za BH klijenta - predstavništvo multinacionalne kompanije sa sjedištem u Njemačkoj te poslovnim operacijama u čitavoj EU. Projekt je koordiniran sa BH podružnicom u BiH te je obuhvatao:

-          Analizu i procjenu stanja papirne dokumentacije

-          Digitalizaciju dokumenata raznih stepena povjerljivosti i trajnosti

-          Provjera i potvrda tačnosti

-          Zadržavanje istog stanja papirne dokumentacije prije i po završetku projekta.

-          Implementaciju rješenja za digitalni Arhiv i upravljanje dokumentima.

Uspješno završenim projektom su korisniku omogućene višestruke prednosti u radu:

Poboljšana efikasnost

Kroz projekt je izvršena digitalizacija kompletne papirne arhive koja broji više stotina hiljada stranica i implementirano je rješenje za digitalni arhiv u kojem se svaki dokument, stranica ili pojam mogu pronaći i pregledati u trenu. Na taj način su ubrzani radni procesi a mogućnost greške ili gubitka informacija je svedena na minimum.

Ostvarene uštede

Uz uštedu u vremenu zbog brze inteligentne pretrage, uposlenici sada mogu više vremena posvetiti svojim zadacima a klijentu je dodatno omogućena i ušteda u novcu jer prestaje potreba za višestrukim kopiranjem ili ispisivanjem iste dokumentacije. Sada korisnici uvid u dokumentaciju ostvaruju elektronskim putem, zavisno od dozvola za pristup. Osim toga, ostvarena je i značajna ušteda u prostoru za smještaj papirne dokumentacije.

Veća sigurnost

Kroz podešavanje raznih nivoa pristupa dokumentima unutar arhive- na nivou dokumenta ili mape, poboljšana je sigurnost informacija a detaljan Audit Log u svakom momentu daje uvid u korisničke aktivnosti unutar arhive. Zahvaljujući zaštićenom pristupu i dnevniku aktivnosti,  klijent je zaštićen od gubitka ili neovlaštene upotrebe dokumenata. Na kraju, ali ne i najmanje važno: implementirano rješenje za digitalni arhiv potpuno ispunjava sve zahtjeve GDPR regulative.

Na ovaj način nastavljamo da našim korisnicima pružamo potpunu podršku u radu sa dokumentima uz usklađenje sa standardima, povećanje sigurnosti i efikasnosti, te smanjenje troškova.

 

Usluge i rješenja za rad sa dokumentima

Saznajte više o našim uslugama i rješenjima .

QNAP® Systems, Inc. je predstavio quad-core Intel-bazirani 2-bay TS-253Be i 4-bay TS-453Be. Sa PCIe utorom za proširenje,  funkcionalnost oba NAS uređaja je moguće proširiti prema potrebama , uključujući  M.2 SSD caching i 10GbE povezivost. NAS TS-x53Be također posjeduje HDMI izlaz i 4K H.264/H.265 transkodiranje dok snapshots funkcija štiti podatke od petencijalnih ransomware opasnosti.

Naša kompanija je 09.01.2018 zabilježila prvu godinu postojanja i uspješnog poslovanja.

Zahvaljujući profesionalnom poslovnom odnosu, stručnosti i posvećenosti rješavanju problema u radu sa dokumentima, u prvih godinu dana rada naše reference čine mnoga privatna i javna preduzeća iz raznih branši, te strane organizacije.

Tako smo podržali ispis i digitalizaciju nekoliko miliona poslovnih dokumenata kod svih naših korisnika, isporučili i instalirali preko 250 uređaja za ispis te preko 600 jedinica ostale HW periferne opreme. Uz to, našim uslugama smo jednoj od vodećih banaka u BiH pružili uspješnu podršku u implementaciji digitalnih servisa na području kompletne BiH.

Svi naši uspjesi su podstrek da nastavimo sa unapređenjem kvalitete naših usluga i tako našim korisnicima pružimo još bolju podršku za efikasnije i ekonomičnije poslovanje.

Na naš rođendan, koristimo priliku da se zahvalimo našim partnerima, prijateljima i kupcima na povjerenju.

Vaša podrška u radu sa dokumentima:

Versatek d.o.o.

 

 

Nova verzija popularnog programskog paketa za digitalizaciju i organizaciju dokumenata donosi poboljšanja u performansama uz nekoliko novih funkcionalnosti, za  još efikasniji i brži rad sa dokumentima. Unaprijeđena PRO verzija je namijenjena malim i srednjim kompanijama.

Neke od najznačajnijih novih osobina :

  • Prostor za pohranu dokumenata 6GB
  • Povlačenje i ispuštanje dokumenata u i iz PRO arhive
  • Direktno arhiviranje iz Microsoft Word i Excel aplikacija
  • Selektovanje i kopiranje teksta iz arhiviranih PDF, e-mail i ostalih dokumenata
  • Postavljanje napomena-stikera na dokumente
  • Proširene opcije ispisa u arhiv